21 december 2013

Politiken strømliner udtrykket

”TO BE PLAYED AT MAXIMUM VOLUME”, stod der på bagsiden af David Bowies Ziggy Stardust-album. Tilsvarende burde Politiken måske forsyne sit nyligt redesignede website med instruktionen ”Bør kun ses i perfekt skærmkvalitet”. Undertegnede prøvede for eksperimentets skyld at læse Politiken.dk på mit lokale kommunebibliotek, og det var bestemt ingen visuel nydelse. Udstyret skal være tip-top, hvis ikke den ny rubrikskrifts sarte kurver skal forvandles til musetrapper.

Politikens overordnede designstrategi går ud på at strømline det formmæssige udtryk på tværs af platformene. Derfor har man slettet suffixen .dk, så sitet nu blot hedder POLITIKEN slet og ret; derfor har man droppet pastelfarverne, der skulle markere sitets forskellige sektioner, og destilleret paletten ind til sort, hvid og rød (samt en breaking news-gul); og derfor har man indført Capitolium News som universel rubrikskrift, ganske som i papiravisen.
En kort overgang var Capitolium også gjort til brødskrift, men det medførte så mange klager over læseligheden (først og fremmest fra pc-brugere, tænk at vi også har sådan nogle, kan man næsten høre dem måbe inde på Rådhuspladsen), at Georgia fik et lyncomeback i desktop-udgaven. Capitolium har derimod fået lov at beholde pladsen som brødskrift på mobilsitet, hvor den faktisk fungerer rigtig godt.


VISDOMMEN I AT KONSOLIDERE BRANDET på tværs af platformene synes indlysende, og her er typografien naturligvis et vigtigt redskab. Der er imidlertid himmelvid forskel på, hvordan den sirlige – i mine øjne temmelig impotente, men andre synes jo om den – antikvaskrift Capitolium News fremstår på papir, i et relativt roligt visuelt miljø omgivet af store grå tekstflader og masser af ”kreativ luft”, og på webforsidens virvar af annoncer, små billeder og korte henvisninger.
I desktop-udgaven er Politikens website således, indtil videre i hvert fald og stik imod hensigten, endt som lidt af et typografisk kludetæppe.
TIL GENGÆLD ER ARKITEKTUREN forenklet kraftigt. Navigationsbåndene er væk, bortset fra kundeservice i toppen, og afløst af to drop down-menuer med sektionsoversigten samt listen over de seneste nyheder. En logisk konsekvens af, at smartphones med ekspresfart er ved at overtage rollen som danskernes – og altså også Politiken-læsernes – foretrukne nyhedsplatform.
EN NY SEKTION med det forpligtende navn MAGASINET retter sig nok i højere grad mod tablet-brugerne. Her tilbydes ”langlæsning” – blandt andet artikler, der har været trykt i søndagsavisens PS-sektion – i en minimalistisk opsætning, som virker overbevisende ”politikensk” i sit udtryk. Også fordi avisen her får anledning til at eksponere sine dygtige fotografer, ligesom der gøres brug af det digitale formats muligheder for eksempelvis at inddrage videoklip.

Indtil videre er Magasinets artikelsider friholdt for annoncer; men lur mig, om ikke der ligger en plan i skuffen for, hvordan der kan kapitaliseres på dette spændende nye format, som er et lovende bud på, hvordan en stærk journalistisk tradition vil kunne transformeres til en papirløs fremtid.
MERE KONTROVERSIELT er det måske, at man også har indført såkaldt ”sponsoreret indhold” på sitet. Såsom en ”artikel” om julebryg – med Tuborg i bylinen. Denne relancering understreger således Politikens position i danske nyhedsmediers fortrop, hvad digital omstilling gælder. På godt og ondt.

07 december 2013

A critical eye on Mandela frontpages

THE DEATH OF NELSON MANDELA was an obvious choice for yesterday’s frontpages, and art directors all over the world had to face the same challenge, quite symptomatic of the changing role of print media in a digital era: How do we communicate this story to readers who already know what happened?


Except, some seemed to think their readers didn’t know. Examples like these were mainly to be found among the evening papers – the ”real” tabloids. Not sure if this says anything about any general presumptions that publications like these might have about their audience, but it IS kind of interesting, isn’t it?


WRITING THE HEADLINE must be the hardest part. When you’re the paper of Mandela’s home town, it must be even harder. I really admire the good spirit of the Sowetan’s straightforward approach: Sure, it’s sad that our hero has passed away – but what we ought to remember, and celebrate, is the joy and hope he brought to our lives.
And for some reason, the French language makes everything – even the flattest clichés – sound, and look, better.


A NUMBER OF PAPERS chose this simple solution: Find the right portrait of the man – and with such a flamboyant figure, there must have been plenty to choose from – and just put his name and year of birth & death next to it. With a little bit of additional text, or maybe not, the whole piece will look noble, exclusive, and respectful.Even though the communicative process can indeed become more dynamic with a photo choice that is just a tad bolder. Or a lot bolder. See how the third example, from Público of Lisbon, Portugal, suddenly adds one more dimension to the whole story and exploits the fact that Nelson Mandela’s facial features were engraved in our minds long ago. We all know what his face looked like, so here’s his fist.


FINALLY, THREE PAPERS – all from London, England – that took their frontpage one step further. The Independent chose a no-headline solution; Mandela’s face, and his words on freedom, say it all (in its later edition, The Guardian took a similar approach). The Times expanded its frontpage into a full cover and made intelligent use of the tricky format.

But the boldest move was the one of Metro – a freesheet which you might have expected to deliver its message as crudely and in-your-face as the traditional tabloids. Not only did the editor refrain entirely from adding words to Mandela’s portrait but the entire frontpage, including the nameplate (usually blue), had turned black-and-white. A symbolism which becomes so much stronger than in the previous B&W examples because no words are here to distract my attention.